Informacja: Cenne odznaczenie dla mieszkanki Kotli

Cenne odznaczenie dla mieszkanki Kotli

Kotla

2015/06/medal.jpg


 Mieszkanka Kotli, Bronisława Zapotoczna odebrała z rąk Płk Jana Niewińskiego Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskie. Odznaczenie to zostało nadane przez Radę Krajową Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo-Wschodnich II RP i Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych za udział w obronie Polaków na Kresach Wschodnich II RP przed zbrojnymi formacjami OUN-UPA w latach 1939-1945 oraz za popularyzowanie i utrwalenie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.


Autor artykułu: Sebastian Bendziński

Powrót do wszystkich informacji