Informacja: Budują kanalizację

Budują kanalizację

Kożuchów

2015/07/kanaliza_kozuchow.jpg


 Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Czciradzu, oraz modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie. W ramach prac powstaną około 4 kilometry sieci wraz z nową przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym. Wartość zadania wynosi 1 109 301,96 zł. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 30 października br.
zdjęcie: www.kozuchow.pl


Autor artykułu: Sebastian Bendziński

Powrót do wszystkich informacji