Informacja: Tańczyli przy muzyce house

Tańczyli przy muzyce house

Głogów


 Dziś w serwisie powiemy także o cyklu imprez muzycznych, które odbywały się w jednym z głogowskich lokali.


Autor artykułu: Sebastian Bendziński

Powrót do wszystkich informacji