Informacja: Ulice w przebudowie

Ulice w przebudowie

Góra

2015/07/gora_ulica.jpg


 Trwają prace przy drugim etapie przebudowy ulic Wrocławska-Cicha. Pierwszy etap inwestycji został zakończony w zeszłym roku. Inwestycja obiejmuje: budowę dróg i chodników o nawierzchni z kostki betonowej, budowę sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do Rowu Śląskiego, budowę oświetlenia drogowego opartego na systemie hybrydowo-słoneczno-wiatrowym, usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną niskiego napięcia, usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną. Dzięki temu mieszkańcy ulic będą mieli dogodny i oświetlony dojazd do posesji. Wartość robót wynosi 1 953 878,71 zł a planowany termin zakończenia to 22 wrzesień tego roku.
 


Autor artykułu: Sebastian Bendziński

Powrót do wszystkich informacji