Przejdź do treści

Dyżury aptek głogów


Program premierowy 2014-07-28

18:00: Blok reklamowy
18:01: W obiektywie - serwis
18:17: Sport
18:20: Pogoda
18:22: Budżet Obywatelski Głogowa
18:26: Gwiazdy Ściągnęły Tłumy
18:37: Horyzonty Kulturalne
19:06: Blok powtórkowy

Poradnik Abonenta
Prosto z mostu
Prezydencki Raport
Kurier wschowski
GALH
Kurier przemkowski
Echa Ziemi Głogowskiej
SM Nadodrze - poradnik
Pomarańczowo-Czarni
PWiK
PWSZ
Horyzonty kulturalne

Kraj Głogów Góra Kotla Kożuchów Przemków Wschowa Sława

DO SĄDU PO DIETY

Przemków
O2014/07/2014_07_25_pozew_sad_diety_krupska.jpg

 Helena Krupska, radna gminy Przemków złożyła pozew do sądu przeciwko gminie Przemków za niewypłacanie diet samorządowcom. Radna uważa, że burmistrz Stanisław Pępkowski łamie w ten sposób prawo o samorządzie gminnym i nie realizuje wezwania Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu do wypłacenia diet.

Więcej informacji 2014_07_25_2_pozew_sad_diety_krupska_02   Odtwarzaj

POCZULI SIĘ URAŻENI

Przemków
O2014/07/2014_07_24_wypowiedz_pobol_radni_przemkow.jpg

 Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Przemkowa przedstawiciel Przemkowskiego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Radosław Pobol zabrał głos przed głosowaniem w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki. Jego przemówienie, jak się potem miało okazać, a konkretniej jeden z poruszonych wątków wzbudził pewne oburzenie wśród samorządowców.

Więcej informacji 2014_07_24_1_wypowiedz_pobol_radni_przemkow   Odtwarzaj

Reakcja na wypowiedź

Przemków


 Dziś w serwisie powiemy z jaką reakcją spotkały się pewne słowa jakie padły z ust przedstawiciela PWiK w Przemkowie, Radosława Pobola na ostatniej sesji.

JEDNOMYŚLNIE ODRZUCILI

Przemków
O2014/07/2014_07_16_odrzucone_taryfy_woda_przemkow.jpg

 Przemkowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ponownie zaproponowało radzie gminy miejskiej zmianę taryf za dostawę wody i odbiór ścieków. Ponownie także radni taryfy te odrzucili na wczorajszej sesji nadzwyczajnej. I jak to bywało już wcześniej wodociągi w tej sytuacji skierują sprawę do wojewody, aby ten rozpatrzył czy rada miała rację . Do tego czasu mieszkańcy gminy nadal będą płacić stawki zatwierdzone w 2012 roku.

Więcej informacji 2014_07_16_1_odrzucone_taryfy_woda_przemkow   Odtwarzaj

Mają atrakcyjne wakacje

Przemków

 Prawie czterdziestoosobowa grupa przemkowskich dzieci przez pierwsze dwa tygodnie wakacji spędziła wolny czas na zajęciach organizowanych przez Przemkowski Ośrodek Kultury pod hasłem „Wakacje w POK-u, kulturalnie i fajnie”. Na uczestników czekały warsztaty taneczne i plastyczne, które odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1, w Parku Miejskim w Przemkowie, w wiacie myśliwskiej Koła Łowieckiego „Darz Bór” i w gospodarstwie agroturystycznym „Amazonka”. Dzieci rozegrały grę edukacyjną na ścieżce przyrodniczej w Domu Wczasów Dziecięcych przy ul. Leśna Góra. Były też dwa rajdy rowerowe po Przemkowskim Parku Krajobrazowym – na wilkocińską wydmę i do wodopoju wilków na byłym poligonie. Wielką atrakcją były wycieczki autokarowe: do wrocławskiego ZOO, do aquaparku w Zielonej Górze, Parku Krasnala w Nowej Soli oraz do Karpacza, gdzie pod opieką przewodnika sudeckiego uczestnicy przemierzyli górską trasę do schronisk „Samotnia” i „Strzecha Akademicka”.

Taryfy odrzucone

Przemków


 Przemkowscy radni ponowie odrzucili zaproponowane przez PWiK taryfy za wodę i ścieki. Więcej o tym dziś w serwisie.

Wyniki próbek wody

Przemków
O2014/07/kran.jpg

 Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach w II kwartale 2014r. pobrano próby wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej z wodociągów sieciowych Przemków, Szklarki, Wysoka, Wilkocin, Ostaszów w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Badania wykazały, że woda pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym pobrana z wodociągów sieciowych: Przemków, Szklarki, Ostaszów i Wilkocin odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Odnotowano przekroczenie zawartości manganu /sieć SP Wysoka 16a - wodociąg sieciowy Wysoka - mangan 57(^g/l -norma 50 fig/l/, wydano pismo polecające naprawę jakości wody w terminie 30 dni, pozostałe próby wody pobrane z wodociągu sieciowego Wysoka odpowiadają wymaganiom sanitarnym.

KOMENDA NIE WIDZI POTRZEBY

Przemków
O2014/07/2014_07_04_cd_komisariat_policji_przemkow.jpg

 Nie ma potrzeby utworzenia stałego komisariatu w Przemkowie a obecna ilość funkcjonariuszy przydzielona do pilnowania porządku i bezpieczeństwa w zupełności wystarczy. Tak brzmi odpowiedź Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na petycję mieszkańców w sprawie utworzenia komisariatu. Radny Tomasz Kuncik, jeden z inicjatorów akcji jest zawiedziony podejściem wrocławskiej policji do tematu i zapowiada dalsze zbieranie podpisów i dalszą walkę tym razem już Komendzie Głównej Policji w Warszawie.

Więcej informacji 2014_07_04_3_cd_komisariat_policji_przemkow_02   Odtwarzaj

Pytał o place zabaw

Przemków


 Radny Tomasz Kuncik pytał burmistrza kiedy w Przemkowie powstaną obiecane place zabaw na kilku osiedlach.

Jest odpowiedź

Przemków


 Dziś w serwisie powiemy o tym jak Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu odpowiedziała na petycję mieszkańców Przemkowa w sprawie utworzenia stałego komisariatu policji.