Przejdź do treści

Program premierowy 2016-08-25

18:00: Blok reklamowy
18:02: W obiektywie - serwis
18:15: Sport
18:20: Pogoda
18:22: Przegląd prasy
18:27: Horyzonty Kulturalne - Wakacyjne warsztaty MOK
18:43: Z archiwum TV - Teatr Woskriesienie 2005
19:00: Blok powtórkowy

Kraj Głogów Góra Kotla Kożuchów Przemków Wschowa Sława

Nowe wiaty

Przemków

2016/07/wiata.jpg


 Na terenie Gminy Przemków pojawiły się nowe wiaty autobusowe, które zastąpiły zniszczone. Przystanki wymienione zostały w we wsi Wilkocin, Wysoka, Ostaszów i Przemków. Dodatkowo wymienione zostały osłony ścian bocznych w przystanku autobusowym zlokalizowanym przy Sklepie „DINO” w Przemkowie. Koszt wymiany i naprawy wiat autobusowych wyniósł ponad 22 tysiące złotych i został w całości pokryty ze środków gminy.
zdjęcie: UG Przemków

Zapraszają na warsztaty

Przemków

 Grupa Nieformalna „Jesteśmy aktywni” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Przemkowie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w projekcie „Ocalić od zapomnienia”. Grupa seniorów pod kierunkiem redaktora do września 2016 roku uczestniczy w warsztatach pamiętnikarskich. Efektem końcowym będzie publikacja wspomnieniowa z okresu wojennego i powojennnego. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 16:00 do 18:00.

Środki z województwa dla Gminy Przemków

Przemków

2016/07/Promesa.jpg


 Promesy o łącznej wartości ponad 3 milionów złotych otrzymali przedstawiciele 17 dolnośląskich samorządów, wśród nich Gmina Przemków. Dotacje pochodzą z budżetu Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, a gminy mogą je przeznaczyć na cele, które podniosą standard życia mieszkańców regionu. Dotacja przyznana Gminie Przemków w kwocie 150 tys. zł zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. Rewitalizacja centrum Przemkowa poprzez remont targowiska miejskiego i chodnika - etap obejmujący ulicę Głogowską i Plac Wolności oraz utwardzenie targowiska miejskiego.
zdjęcie: www.zukowice.pl

Sukces ucznia

Przemków

2016/06/krystian.jpg


 Uczeń klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Przemkowie  Krystian Teler został zwycięzcą konkursu "Mam talent do nauki" organizowanego przez Politechnikę Wrocławską. Młody przemkowianin zaprezentował program komputerowy, pomagający przy doborze nastaw regulatora PID (stosowanego m.in w piecach grzewczych, które muszą utrzymać zadaną temperaturę) oraz skonstruował narzędzie pomagające w kalibracji magnetometru, którego działanie mogą zakłócać namagnesowane ferromagnetyki (jak choćby cewka w głośniku), ale i nienamagnesowane ferromagnetyki (np. obudowa wykonana z żelaza). Zwycięstwo w konkursie umożliwia Krystianowi wzięcie udziału w programie "Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej", który zapewnia przyjęcie na Politechnikę Wrocławską, roczne stypendium w wysokości 500zł miesięcznie, miejsce w akademiku i opiekę tutora przez cały okres studiów.
zdjęcie: www.przemkow.pl