Informacja: Nowy Rektor DWSPiTDr Bronisław Bladocha przestaje od jutra pełnić funkcję Rektora Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Od 1 września obejmie ją prof. zw. dr hab. Marian S. Wolański. Przypomnijmy, że dr Bladocha związany jest z uczelnią od początku jej funkcjonowania, wykładał międzynarodowe stosunki polityczne dla studentów tego kierunku. Potem objął funkcję Rektora po prof. Wacławie Kasprzaku, który funkcję tę pełnił od 2002 roku. Obecny Rektor, prof. M. S. Wolański w polkowickiej DWSPiT wykłada od października 2007 r. na kierunku stosunki międzynarodowe. Funkcję rektora uczelni będzie sprawował przez najbliższe cztery lata, do końca sierpnia 2014 r.