Informacja: O grodach na uczelni„Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznych Europy Środkowej” - to temat konferencji popularno-naukowej, która od jutra do soboty prowadzona będzie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Weźmie w niej udział kilkudziesięciu prelegentów z Polski i Czech. Wykłady będą miały charakter otwarty dlatego organizatorzy zapraszają do ich wysłuchania osoby interesujące się historią.