Informacja: By zapłonął znicz...Członkowie Towarzystwa Ziemi Głogowskiej dotarli do nowych informacji o głogowskich pionierach. Dokumentacja projektu „Pionierzy” wzbogaciła się o wiele dokumentów i zdjęć. Nagrywano także wspomnienia żyjących osób, które tworzyły administrację w mieście i odbudowywały Głogów z wojennych zniszczeń. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej szuka także informacji o miejscach pochówku pionierów.