Informacja: Bez edukacji artystycznejOferta edukacyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie uboższa o kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. -”Za likwidacją przemawiało znikome zainteresowanie kierunkiem”- tłumaczy to posunięcie rektor uczelni profesor Stanisław Czaja.