Informacja: Parlament o ACTAParlament Europejski postanowił podjąć decyzję w sprawie ACTA z pominięciem ewentualnego orzeczenia ze strony Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jak informuje nas Lidia Geringer de Oedenberg wczoraj po raz pierwszy sprawozdawca w sprawie umowy ACTA, David Martin zadeklarował, iż w swoim raporcie zaleci odrzucenie umowy. Dokument zostanie przedstawiony na posiedzeniu Komisji Handlu Zagranicznego 25 kwietnia. Na sesję plenarną sprawozdanie trafijeszcze przed wakacjami. Komisja Europejska 22 lutego br. pod wpływem licznych zapytań ze strony europosłów i masowych protestów na ulicach europejskich miast - zapowiedziała, że wyśle ACTA do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości celem skontrolowania zgodności zapisów umowy z prawem wspólnotowym.