Informacja: Jest potencjał, ale ...W Kożuchowie naukowcy i badacze historii dyskutowali m.in. o tym jak dziedzictwo kulturowe regionu wykorzystać do rozwoju turystyki w gminie. Sesję naukową na ten temat zorganizowało miejscowe Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej.