Informacja: Uczą się samodzielnościJest ich pięciu, wszyscy są osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym, ale uczą się żyć samodzielnie. Zapewniają im to tzw. mieszkania chronione, nad którymi pieczę trzymają przeszkoleni asystenci. Lokale, prowadzone są przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.