Informacja: Egzamin wróci do Głogowa?Zdjęcie


Podczas 37. posiedzenia Sejmu wczoraj w drugim czytaniu posłowie pracowali nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Projekt umożliwia zdawanie egzaminu na prawo jazdy kat. A i B także w miastach nieposiadających praw powiatu, jeśli ich organem wykonawczym jest prezydent. Obecnie taka możliwość istnieje jedynie w miastach na prawach powiatu. Zmiany, według posłów, wpłyną korzystnie na dostępność egzaminu na prawo jazdy. Zgodnie z projektem nie będzie ustawowego przymusu tworzenia dodatkowych ośrodków egzaminacyjnych. Projekt stworzy jedynie taką możliwość. Wpłynął do Sejmu 16 listopada 2012 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PO. Pierwsze czytanie odbyło się 7 lutego 2013 r. w Komisjach: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Po rozpatrzeniu projektu komisje 21 marca 2013 r. wprowadziły poprawki rozszerzające katalog kategorii prawa jazdy, na które egzaminy mogą być przeprowadzane w miastach nieposiadających praw powiatu. Dodane zostały kategorie AM, A1, A2 i B1. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Monika Wielichowska. " Jeżeli ustawa wejdzie w życie, pozwoli to na tworzenie punktów ośrodków egzaminacyjnych w takich miastach jak Głogów" pisze na swojej stronie Posłanka z Głogowa Ewa Drozd (PO).