Informacja: Warto wiedzieć: studium nauczycielskie1 września 1976 -w roku szkolnym 1976/77 - przy ulicy Obozowej w istniejących do dziś obiektach szkolnych zainaugurowało działalność Studium Wychowania Przedszkolnego, przekształcone we wrześniu 1984 r. w Studium Nauczycielskie ze specjalnościami wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Placówką ćwiczeń dla Studium Wychowania Przedszkolnego i późniejszego SN było m.in. przedszkole nr 5 przy ul. Niedziałkowskiego. Można traktować to SN jako wczesną próbę tworzenia szkolnictwa wyższego w mieście.
Towarzystwo Ziemi Głogowskiej