Informacja: USTNA PROMESA I PROBLEMYModernizacja budynków i budowa łącznika głogowskiej PWSZ kosztowała 11 milionów złotych, z czego 30 % stanowiły środki własne uczelni. Dziś szkoła wyższa, jak mówi rektor Katarzyna Rusak ma problemy finansowe. Dlatego zwrócono się do Rady Miejskiej o dotację w wysokości 300 tysięcy złotych.