Informacja: Uczelnia gotowaNowa ustawa o szkolnictwie wyższym kładzie duży nacisk na jakość kształcenia. Mówi ona m.in. o monitorowaniu efektów kształcenia, co ma precyzyjnie wyznaczać jaka jest dana uczelnia. Nowy rektor PWSZ w Głogowie, dr Katarzyna Rusak podczas niedawnej inauguracji roku akademickiego zapewniła, że głogowska uczelnia z pewnością sobie z tymi wymaganiami poradzi.