Informacja: O ZMIANACH NA UCZELNIOkoło 800 osób studiuje dziś w głogowskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na studiach dziennych, niestacjonarnych i podyplomowych. Rektor uczelni dr Katarzyna Rusak przyznaje, że PWSZ odczuła lekki spadek osób zainteresowanych podjęciem studiów, co spowodowane jest kilkoma czynnikami. Aby na przyszłość polepszyć sytuację z naborem władze uczelni podjęły już kilka działań mających podnieść atrakcyjność uczelni w regionie.