Informacja: I PO STUDIACHTo był wielki dzień dla absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Studenci studiów licencjackich i inżynierskich zakończyli swoje kształcenie i dostąpili zaszczytu odebrania dyplomu ukończenia studiów z rąk rektora PWSZ.