Informacja: MAJĄ WARSZTATNasza kamera towarzyszyła uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej „Arka”. Przygotowując ofertę zadbano nie tylko o to aby dostosować ją do możliwości fizycznych i intelektualnych podopiecznych placówki ale sprawić im także satysfakcję i dać poczucie więzi z miejscem, które jest ich przecież drugim domem.