Informacja: AKTYWNI W SPOŁECZEńSTWIEOd kilkunastu już lat w Głogowie świętujemy Europejski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. I choć stosunek do osób z tą niepełnosprawnością w społeczeństwie w ciągu ostatnich lat bardzo się zmienił, to wciąż warto podkreślać i przypominać, że chcą żyć aktywnie i uczestniczyć we wszystkich formach życia społecznego