Informacja: DOTRZYMALI SŁOWAW zeszłym roku postanowili zająć się zaniedbanymi i zapomnianymi mogiłami na głogowskich cmentarzach. Przed Wszystkimi Świętymi posprzątali groby oraz zapowiedzieli dalsze działania w tym kierunku. Słowa dotrzymali. Dziś studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej mogą pochwalić się tym, że doprowadzili do całkowitej odmiany grobów osób NN na cmentarzu brzostowskim, a na tym się nie skończy.