Informacja: PLAKATY ZNIKNęŁYCzłonkowie głogowskich struktur Kongresu Nowej Prawicy -mając zgodę Komisarza Wyborczego – samodzielnie wywiesili plakaty wyborcze promujące Tomasza Rubisia, kandydata do Parlamentu Europejskiego. Ale plakaty na niektórych darmowych słupach wisiały zaledwie 3 dni. Jak nam powiedział Ryszard Gola Sienkiewicz, też kandydat do Parlamentu Europejskiego, którego plakaty na słupach wiszą – za plakaty zapłacił kwotę wynikającą z cennika Miejskiego Ośrodka Kultury.