Informacja: RADA MIAŁA RACJęZakończyły się postępowania sądowe przed sądami administracyjnymi związane z uchwałami rady miejskiej w Przemkowie dotyczącymi odmowy zatwierdzenia taryf za dostawę wody i odbiór ścieków. Są one pomyślne dla gminy i wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy gminy będą płacić stawki zatwierdzone w 2012 roku.