Informacja: DOGLĄDAJĄ I SPRZĄTAJĄMają za sobą wizytę na brzostowskim cmentarzu, gdzie uporządkowali groby osób NN. Teraz odwiedzili nekropolię w Krzepowie. Studenci głogowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej kontynuują swoje działania związane z opieką nad mogiłami osób bez ustalonej tożsamości.