Informacja: SPOTKANIE BIZNESOWEW Legnicy odbyło się Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe pod nazwą „Wsparcie Biznesu z Programów Unii Europejskiej – Dziś i jutro”. W spotkaniu udział wzięło ponad 100 przedsiębiorców, którzy mogli dowiedzieć się jak korzystać ze środków unijnych.