Informacja: WYBRALI I NAGRODZILI12 prac wpłynęło na Konkurs na Najlepszą Pracę Licencjacką i Inżynierską Napisaną i Obronioną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w latach 2007-2013. Do ich oceny powołane zostały trzy komisje konkursowe – dla każdego Instytutu osobny skład. Po długich naradach wybrano te najlepsze a ich autorzy otrzymali nagrody pieniężne.