Informacja: Odebrali nagrodęW poniedziałek dwóch tegorocznych absolwentów Instytutu Politechnicznego Głogowskiej PWSZ odebrało z rąk Rektora Politechniki Warszawskiej nagrodę za zdobycie III miejsca w prestiżowym konkursie organizowanym przez firmę Siemens. Wyróżnieni to inż. Janusz Janisio oraz inż. Jarosław Jastrzębski, którzy w maju bieżącego roku obronili swoją pracę inżynierską wykonywaną pod kierunkiem doktora Andrzeja Klepki na PWSZ w Głogowie. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Auli Politechniki Warszawskiej i była połączona z uroczystością nadania stopni doktorskich i habilitacyjnych. Zdobycie tego wyróżnienia, obok nagrody finansowej dla finalistów wiąże się także z nagrodą rzeczową jaką firma Siemens ufundowała dla Instytutu Politechnicznego, w którym powstała wyróżniona praca. W imieniu PWSZ w Głogowie, nagrodę odebrał dyrektor Instytutu – dr inż. Paweł Modzel. Dzięki umiejętnościom i wysiłkowi swoich studentów, Instytut Politechniczny wzbogacił własną bazę dydaktyczną o zestaw sterowników firmy Siemens.
zdjęcia: Paweł Modzel