Informacja: Będą mieli swoją strefęChoć jest po sesji egzaminacyjnej i trwają wakacje w PWSZ w Głogowie pojawiła się grupa studentów. Ma to związek z powstającą w budynku Uczelni Strefą Studenta. Będzie to miejsce, w którym zmęczony student znajdzie chwilę wytchnienia - będzie miał gdzie wygodnie usiąść, spotkać się ze znajomymi czy też powtórzyć materiał przed kolokwium. Strefa Studenta powstaje z inicjatywy tworzącego się właśnie Koła Studentów Automatyki i Robotyki. Studenci pomalowali już fragmenty ścian tak, aby intensywne kolory wyróżniały wizualnie to miejsce. Z czasem pojawią się różne elementy studenckiej twórczości i aktywności. Strefa Studenta powstaje na 2 piętrze budynku A. W październiku trafią tam odpowiednie meble i miejsce ma zacząć tętnić życiem.
zdjęcia: dr inż. Paweł Modzel - Dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie