Informacja: TYDZIEń PRZEDSIęBIORCZOŚCIDotychczas każdy z tych podmiotów prowadził własne działania związane z przedsiębiorczością na terenie powiatu głogowskiego. Teraz instytucje te połączyły siły i razem podjęły się przeprowadzić przedsięwzięcie pn. Tydzień Przedsiębiorczości w Głogowie „Przedsiębiorczy Głogów”. Codziennie od 17 do 20 listopada w głogowskiej PWSZ odbywać się będą warsztaty i szkolenia dla aktualnych i przyszłych właścicieli firm.