Informacja: Odebrali dyplomyKolejni absolwenci opuścili mury PWSZ w Głogowie. Rektor uczelni wręczyła żakom dyplomy, a Ci mogli chwilę potem rzucić do góry birety.