Informacja: TERAZ MAGISTERKATo był wielki dzień dla absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Studenci studiów licencjackich i inżynierskich zakończyli swoją edukację i odebrali dyplomy ukończenia studiów z rąk rektora PWSZ.