Informacja: UŚWIADAMIAć I PRZESTRZEGAćPonad 120 tysięcy czynów karalnych w ciągu jednego roku w Polsce popełniło 52 tysiące dzieci w wieku od 13 do 17 roku życia. To zatrważające dane pokazujące skalę problemu. Stąd potrzeba edukowania i przestrzegania młodych osób przed wybrykami, które mogą mieć prawne konsekwencje. O takich właśnie nierozsądnych zachowaniach rozmawiała z głogowska młodzieżą sędzia Anna Maria Wesołowska.