Informacja: Przygotują do matury28 lutego rozpoczną się pierwsze bezpłatne zajęcia dla tegorocznych maturzystów przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki. Kolejne zajęcia zaplanowano na 7, 21 marca, 11 i 25 kwietnia. Kurs prowadzony będzie przez pracownika naukowo dydaktycznego PWSZ w Głogowie mgr Bogusława Merdasa. Chętni do udziału w zajęciach mogą się zgłaszać do 20 lutego. Wystarczy podać dane kontaktowe (imię, nazwisko, nazwa szkoły, numer telefonu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: matura@pwsz.glogow.pl lub telefonicznie pod numerem 76 832 04 34 Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia trwać będą w godzinach 9:30 do 12:30.