Informacja: Konwent uczelni z nowymi władzamiPrezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz został przewodniczącym Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Podczas trzeciego posiedzenia członkowie Konwentu wybrali także jego zastępcę. Został nim starosta powiatu głogowskiego Jarosław Dudkowiak. W Konwencie zasiadają, oprócz władz Uczelni, parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa oraz lokalnych samorządów, naukowcy, reprezentanci wiodących zakładów pracy w regionie, a także przedstawiciele duchowieństwa i organizacji zrzeszających absolwentów PWSZ. Konwent jest organem doradczym Uczelni. Zgodnie ze Statutem PWSZ, do jego zadań należy wspieranie Uczelni w rozwoju, promowanie jej osiągnięć zarówno w kraju, jak i za granicą, współpraca z Senatem Uczelni w zakresie wypracowywania kierunków rozwoju oferty kształcenia dostosowanej do potrzeb gospodarki w regionie, a także promowanie absolwentów  PWSZ. Konwent jest także platformą wymiany poglądów oraz podejmowania inicjatyw mających na celu rozwój Uczelni i regionu. Kadencja Konwentu jest zgodna z kadencją władz PWSZ i potrwa do końca 2017 roku.