Informacja: W PRAKTYCEPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie zorganizowała spotkanie konsultacyjne z dyrektorami szkół, przedszkoli i innych placówek opiekuńczo wychowawczych. Celem spotkania było przedstawienie nowego programu nauczania studentów kierunku pedagogicznego, oraz omówienie zwiększonej ilości godzin zajęć praktycznych.