Informacja: Cenne odznaczenie dla mieszkanki KotliMieszkanka Kotli, Bronisława Zapotoczna odebrała z rąk Płk Jana Niewińskiego Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskie. Odznaczenie to zostało nadane przez Radę Krajową Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo-Wschodnich II RP i Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych za udział w obronie Polaków na Kresach Wschodnich II RP przed zbrojnymi formacjami OUN-UPA w latach 1939-1945 oraz za popularyzowanie i utrwalenie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.