Informacja: Budują kanalizacjęTrwa budowa kanalizacji sanitarnej w Czciradzu, oraz modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie. W ramach prac powstaną około 4 kilometry sieci wraz z nową przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym. Wartość zadania wynosi 1 109 301,96 zł. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 30 października br.
zdjęcie: www.kozuchow.pl