Informacja: Zbiornik będzie jak nowyBlisko 80 tyś. Będzie kosztować realizacja remontu zbiornika wody pitnej w Szczepowie. Gmina Żukowice realizuje to zadanie wyłącznie ze środków własnych. Zakończono już czyszczenie stropu, ścian i dna zbiornika ze wszystkich luźnych i uszkodzonych frakcji oraz pyłów. Oczyszczono odsłonięte zbrojenie stropu. Wykonano prace remontowe w nadbudówce wejścia do zbiornika, w tym wymieniono drzwi. Na ukończeniu są prace związane z reprofilacją stropu. Nałożono ostatnią warstwę naprawczą powierzchni betonowej. Kolejnym etapem będzie montaż armatury technologicznej, drabinek zejściowych oraz włazu. Zbiornik wody pitnej w Szczepowie umożliwia podawanie wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Kromolinie do miejscowości Domaniowice, Zameczno, Słoćwina, Kłoda, Kurów Wielki w Gminie Gaworzyce oraz obiektów RSP Barbórka w Czernej w miejscowości Szczepów. Planowany termin zakończenia prac to 14 sierpnia 2015 r.