Informacja: BęDZIE NOWY PODZIAŁ?Na sesji rady miejskiej w Głogowie radni przyjęli zmiany w uchwale dzielącej Głogów na obwody głosowania na skutek zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5. Podejmowanie tej uchwały sprowokowało dyskusję na temat granic wszystkich obwodów wyborczych. A radny Eugeniusz Patyk pyta czy obecny podział miasta jest dobry?