Informacja: KOSAŁKA DYREKTOREMProcedura konkursowa na funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie została ponownie przeprowadzona. Tym razem zakończyła się ona skutecznie, bowiem Zarząd Powiatu zatwierdził kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów członków komisji konkursowej.