Informacja: Miasto ma przedstwawicieli w radzieNa ostatniej , nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Głogowie powołano przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zostali nimi Ryszard Gola- Sienkiewicz i Norbert Penza.Rada to grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie, opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której ta rada działa, a także opiniowanie projektów strategii, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego, w tym programów współpracy, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami pożytku publicznego a administracją publiczną, czy wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych tym organizacjom.