Informacja: Do publicznej konsultacjiZdjęcie


Minister Infrastruktury i Rozwoju poddaje pod publiczną konsultację projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. W projekcie tym są także zadania dotyczące Głogowa. Jedno z nich związane jest z pracami na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. – (Krotoszyn) – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn – Leszno – Głogów (lista rezerwowa, pozycja 128, strona 49, drugie zadanie dotyczy prac na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Szczecin Podjuchy (lista podstawowa, pozycja 82, strona 47).

Konsultacje mają charakter otwarty. W związku z tym ministerstwo zachęca wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii, stanowisk, uwag i sugestii do powyższego dokumentu. Formularz do zgłaszania uwag oraz projekt powyższego dokumentu zamieszczony został w wersji elektronicznej, na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi można przesyłać elektronicznie: kpk@mir.gov.pl, lub na adres: Departament Rozwoju Kolei
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Pliki do pobrania (projekt uchwały i formularz zgłoszeniowy)znajdują się na stronie internetowej: http://mir.bip.gov.pl/ogloszenia-i-obwieszczenia-transport/22773_konsultacje-publiczne.html.