Informacja: WALA: SZETELNICKI MIJA SIę Z PRAWDĄPodczas ostatniej sesji rady miejskiej w Legnicy, o czym mówiliśmy wczoraj, powstał konflikt. Przewodniczący rady Wacław Szetelnicki przekonywała radnych, że wie od wnioskodawców projektu obywatelskiego, że zgodzili się oni na zmianę wejścia ich uchwały w życie. Seniorzy i Grzegorz Wala zapewniali, że takie stwierdzenia nie padły.