Informacja: Wózkersi w zespole konsultacyjnymKilka miesięcy temu w Głogowie zawiązał się Zespół konsultacyjny ds. Infrastruktury Rowerowej. Kilu rowerzystów odbywa cykliczne spotkania z władzami miasta i na bieżąco opracowuje różne koncepcje, konsultuje i doradza w sprawach związanych ze ścieżkami rowerowymi w mieście. DO tego grono dołączyła kolejna osoba. jest to Tomasz Grabowski, który ze względu na swoja niepełnosprawność porusza się na wózku inwalidzkim. Wózkersi - jak o sobie mówią, poruszają się przecież po tych samych ścieżkach co miłośnicy jednośladów. Więcej o tym oraz o efektach spotkań zespołu konsultacyjnego powiem dziś w serwisie.