Informacja: ROWEREM W MIASTOW głogowskim ratuszu odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Infrastruktury Rowerowej. To dopiero trzecie takie konsultacje a już są pierwsze ich efekty. Do grona rowerzystów dołączyli także wózkersi, tak o sobie mówią osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.