Informacja: DOCZEKAŁ SIę REMONTUWładze miasta wyremontowały w ratuszu pokój nr 3 w którym mieszkańcy na co dzień składają wnioski w celu otrzymania nowego dowodu osobistego. Jak tłumaczy doradca prezydenta Marta Dytwińska-Gawrońska głównym powodem tego remontu jest dbałość władz miasta o obsługiwanie mieszkańców Głogowa w jak najlepszych warunkach.