Informacja: Kto truje?Radny Paweł Chruszcz uczestniczył w poniedziałek w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie "Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej, w której stwierdzono przekroczenie w 2013 roku poziomu docelowego arsenu w powietrzy", które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Swoimi wnioskami ze spotkania dzieli się z mieszkańcami za pośrednictwem naszej telewizji, o tym dziś w serwisie. Przypominamy, że radny zabiega także o bezpłatne badania dla dzieci na zawartość związku arsenu - film obok.