Informacja: RADNY OGŁASZA KONKURS1000 złotych – tyle głogowski radny miejski Paweł Chruszcz wręczy osobie, która wykaże niezidentyfikowanego dotąd, jak się wyraził, truciciela odpowiedzialnego za tak duże zanieczyszczenie arsenem powietrza w Głogowie.