Informacja: JAK W XVI WIEKUGłogów po raz pierwszy znalazł się na koncertowej mapie cyklu „Przedsionek Raju”. W ramach tego przedsięwzięcia mieszkańcy mogli usłyszeć dźwięki wydobywające się z lutni – instrumentu, którego największa popularność przypada na XVI i XVII wiek.