Informacja: NIEMIECKI MA KLASĘWygląda zupełnie inaczej, niż jeszcze kilka miesięcy temu. Teraz zajęcia w tym miejscu stały się ciekawsze, a nowe wyposażenie pobudza kreatywność. Mowa o odnowionej sali lekcyjnej w Zespole Szkół Politechnicznych. Miejsce do nauki zostało wyremontowane dzięki uczniom oraz ich rodzicom.